Zgłoszenia - 6. Edycja - 22.06.2024


    Wpłaty dokonaj najlepiej od razu, a najpóźniej do 17 czerwca 2024 na nr konta 10 2130 0004 2001 0241 8423 0013.
    W tytule przelewu napisz: Jerycho obiad, imię i nazwisko. Odbiorca: Fundacja Mocni w Duchu, ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź.