Wszelkie pytania prosimy kierować na adres email

lodzkiejerycho@gmail.com

Dziękujemy bardzo wszystkim osobom zaangażowanym
w dzieło Łódzkiego Jerycha!