POZNAJ WSPÓŁTWÓRCÓW - LINKI PONIŻEJ

logo-mocni

Wspólnota Mocni w Duchu

www.mocniwduchu.pl - ( główny organizator )

etereoplan

Obsługa Medialna

www.etereoplan.pl

logo1-1

Wspólnota Zwiastowanie

www.zwiastowanie.jezuici.pl

krzysztof1
głos pana

Krzysztof Sowiński

Wspólnota Głos Pana

www.glospana.pl

grzegorz1

Grzegorz Miecznikowski

Jezus na ulicy

Wspólnota Nazaret

www.facebook.com/Jezusnaulicy

sceniczni

Sceniczni.pl

www.sceniczni.pl

Jeżeli chcesz z Nami głosić Dobrą Nowinę lub w inny sposób nawiązać współpracę, to prosimy o kontakt mailowy:

lodzkiejerycho@gmail.com

ŁJ organizuje grupa ludzi działających przy jezuitach w Łodzi, przy wsparciu i pomocy katolików z całego miasta i okolic. Pomysł organizacji ŁJ pojawił się w lutym 2019, kiedy to dwie niezależne osoby natrafiły podczas modlitwy na Słowo z księgi Jozuego 6,1-6, kolejna osoba opowiedziała, że zobaczyła oczami wyobraźni Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie okrążającego Łódź, a jeszcze inna wspomniała, iż myśli o zorganizowaniu wyprawy rowerowej dookoła Łodzi. Połączyliśmy to w całość - Głównym celem ŁJ jest, poprzez modlitwę i ewangelizację, obalenie murów miasta, a więc murów naszych serc, by mógł tam zamieszkać Chrystus.