Łódzkie Jerycho

Okrążamy miasto naszą modlitwą!

Chcę pomóc przy kolejnej edycji!

Dziękujemy bardzo wszystkim osobom zaangażowanym
w dzieło Łódzkiego Jerycha!

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres email

lodzkiejerycho@gmail.com